Εξήγηση: Ακολουθούν 7 βασικά στοιχεία από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ινδίας - Αύγουστος 2022

ΑΕΠ της Ινδίας 2020-21: Φέτος, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ινδίας, η κατά κεφαλήν ιδιωτική κατανάλωση και το επίπεδο των επενδύσεων στην οικονομία — όλα θα πέσουν στα επίπεδα που είδαμε τελευταία φορά το 2016-17 ή νωρίτερα, αποκαλύπτουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία ΑΕΠ.

Οι τομεακές εκτιμήσεις προκύπτουν με παρέκταση δεικτών όπως ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) των πρώτων 7 μηνών του οικονομικού έτους.

Την Πέμπτη, το Υπουργείο Στατιστικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων δημοσίευσε τις Πρώτες Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις (FAE) για το τρέχον οικονομικό έτος. Σύμφωνα με το MoSPI, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ινδίας — η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα σε ένα οικονομικό έτος — θα συρρίκνωση κατά 7,7% το 2020-21 .Ποιες είναι οι πρώτες εκ των προτέρων εκτιμήσεις του ΑΕΠ; Ποια είναι η σημασία τους;


μισθός george clooney

Για οποιοδήποτε οικονομικό έτος, το MoSPI παρέχει τακτικές εκτιμήσεις του ΑΕΠ. Η πρώτη τέτοια περίπτωση είναι μέσω της FAE. Η FAE για οποιοδήποτε συγκεκριμένο οικονομικό έτος παρουσιάζεται συνήθως στις 7 Ιανουαρίου.

Η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι είναι οι εκτιμήσεις του ΑΕΠ που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών της Ένωσης για να αποφασίσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.

Η FAE θα ενημερωθεί γρήγορα καθώς θα είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες. Στις 26 Φεβρουαρίου, το MoSPI θα κυκλοφορήσει με τις Δεύτερες Προκαταβολικές Εκτιμήσεις του ΑΕΠ για το τρέχον έτος.Εξήγησε

Για υπολογισμούς προϋπολογισμού

Οι πρώτες εκ των προτέρων εκτιμήσεις του ΑΕΠ, που προέκυψαν με παρέκταση δεδομένων επτά μηνών, δημοσιεύονται νωρίς για να βοηθήσουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων υπηρεσιών να διαμορφώσουν τα γενικά περιγράμματα του προϋπολογισμού της Ένωσης 2021-2022. Οι δεύτερες εκ των προτέρων εκτιμήσεις για το ΑΕΠ θα ανακοινωθούν στις 26 Φεβρουαρίου.Πώς φθάνουν οι FAE πριν από το τέλος του σχετικού οικονομικού έτους;

Οι FAE προκύπτουν με παρέκταση των διαθέσιμων δεδομένων. Σύμφωνα με το MoSPI, η προσέγγιση για τη σύνταξη των εκ των προτέρων εκτιμήσεων βασίζεται στη μέθοδο Benchmark-Indicator.

Οι τομεακές εκτιμήσεις λαμβάνονται με παρέκταση δεικτών όπως π.χ#Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) των πρώτων 7 μηνών του οικονομικού έτους

#Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών του ιδιωτικού εταιρικού τομέα διαθέσιμες έως το τρίμηνο που λήγει Σεπτέμβριος 2020#Οι 1οι εκ των προτέρων εκτιμήσεις φυτικής παραγωγής,

#Οι λογαριασμοί των κεντρικών και πολιτειακών κυβερνήσεων,#Πληροφορίες για δείκτες όπως καταθέσεις και πιστώσεις, κέρδη επιβατών και εμπορευμάτων των Σιδηροδρόμων, επιβατών και φορτίων που διακινούνται από την πολιτική αεροπορία, φορτία που διακινούνται σε μεγάλα λιμάνια, πωλήσεις εμπορικών οχημάτων κ.λπ., διαθέσιμα για τους πρώτους 8 μήνες του οικονομικού έτους.

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΡΑ :Το Express Explained Channel Telegram

Πώς γίνεται η παρέκταση των δεδομένων;

Στο παρελθόν, η προέκταση για δείκτες όπως το IIP γινόταν με διαίρεση της σωρευτικής αξίας για τους πρώτους 7 μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους με τον μέσο όρο της αναλογίας της σωρευτικής αξίας των πρώτων 7 μηνών προς την ετήσια αξία των περασμένων ετών.

Έτσι, εάν η ετήσια αξία μιας μεταβλητής ήταν διπλάσια από την τιμή των πρώτων 7 μηνών τα προηγούμενα έτη, τότε και για το τρέχον έτος η ετήσια αξία θεωρείται διπλάσια από αυτή των πρώτων 7 μηνών.

Ωστόσο, φέτος, λόγω της πανδημίας υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις στα μηνιαία στοιχεία. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική πτώση, ειδικά το πρώτο τρίμηνο, από πολλές απόψεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνήθεις τεχνικές προβολής δεν θα είχαν αποφέρει ισχυρά αποτελέσματα.

Ως εκ τούτου, το MoSPI έχει τροποποιήσει τις αναλογίες για τις περισσότερες μεταβλητές.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία από τις πρώτες εκ των προτέρων εκτιμήσεις για το 2020-21;


κλουβιά του Νικολάου καθαρή αξία

Υπάρχουν 7 βασικά φαγητά σε πακέτο.

#1 Ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ:

Στο πλαίσιο της πρόσφατης ιστορίας, η συρρίκνωση κατά 7,7 τοις εκατό του ΑΕΠ (βλ. Πίνακα 1) είναι έντονη, δεδομένου ότι η Ινδία έχει καταγράψει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6,8 τοις εκατό από την έναρξη της οικονομικής απελευθέρωσης το 1992-93.

Τραπέζι 1

Ωστόσο, ένας μεγάλος λόγος για τη συρρίκνωση φέτος ήταν η διαταραχή που προκλήθηκε από τα lockdown που προκλήθηκαν από τον Covid, τα οποία είδαν την οικονομία να συρρικνώνεται σχεδόν κατά 24% το πρώτο τρίμηνο (Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος) και κατά 15,7% κατά το πρώτο εξάμηνο (1ο εξάμηνο) του έτους (δύο πρώτα τρίμηνα ή από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο). Ως αποτέλεσμα, η εγχώρια οικονομία είχε εισέλθει σε τεχνική ύφεση.

Ωστόσο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους - δηλαδή από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο - η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα παράγει σχεδόν την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που παρήγαγε το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου οικονομικού έτους (2019- 20).

Το 1ο εξάμηνο του 2020-2021, η Ινδία παρήγαγε αγαθά και υπηρεσίες αξίας 60 lakh crore — πολύ χαμηλότερα από τα αγαθά αξίας 71 lakh crore που παρήχθησαν το 1ο εξάμηνο του 2019-20.

Ωστόσο, το δεύτερο εξάμηνο του 2020-2021, το MoSPI αναμένει ότι το ΑΕΠ θα είναι 74,4 lakh crore, το οποίο είναι περίπου το ίδιο με το ΑΕΠ το δεύτερο εξάμηνο του 2019-20 — περίπου 74,7 lakh crore.

Για ολόκληρο το έτος 2020-21, λοιπόν, το ΑΕΠ της Ινδίας είναι πιθανό να είναι 134,4 lakh crore έναντι Rs 145,7 lakh crore το 2019-20.

#2 Απόλυτο επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ:

Σε 134,4 lakh crore, το πραγματικό ΑΕΠ της Ινδίας —δηλαδή το ΑΕΠ χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού— το 2020-21 θα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του 2018-19 (βλ. Πίνακα 2).

Πίνακας 2

Με άλλα λόγια, από την αρχή του επόμενου οικονομικού έτους, η Ινδία θα έπρεπε πρώτα να αυξήσει το ΑΕΠ της στο επίπεδο που βρισκόταν το 2019-2020 (143,7 lakh crore).

#3 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ:

Ενώ το ΑΕΠ παρέχει ένα σύνολο για την Ινδία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι καλύτερη μεταβλητή εάν θέλει κανείς να καταλάβει πώς έχει επηρεαστεί μια μέση Ινδία.

Όπως δείχνει ο Πίνακας 3, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ινδίας θα μειωθεί σε 99.155 Rs το 2020-21 — τελευταία φορά που παρατηρήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, το 2016-17.

Πίνακας 3

Στην πραγματικότητα, ενώ το συνολικό πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 7,7 τοις εκατό, το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 8,7 τοις εκατό.

#4 Απόλυτο επίπεδο πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ή GVA):

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία παρέχει μια εικόνα της οικονομίας από την πλευρά της προσφοράς. Χαρτογραφεί την προστιθέμενη αξία από διάφορους τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, η ΑΠΑ παρέχει έναν αντιπρόσωπο για το εισόδημα που αποκτούν οι άνθρωποι που εμπλέκονται στους διάφορους τομείς.

Πίνακας 4

Όπως δείχνει ο Πίνακας 4, σε 123,4 lakh crore, το πραγματικό επίπεδο GVA της Ινδίας, επίσης, θα πέσει κάτω από το επίπεδο 2018-19.


stephen ένα smith καθαρή αξία 2018

#5 Απόλυτο επίπεδο ιδιωτικής τελικής κατανάλωσης (PFCE):

Το συνολικό ΑΕΠ της Ινδίας μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κύριες ενότητες.

Η μεγαλύτερη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες προέρχεται από ιδιώτες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Συνήθως αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα πράγματα - είτε πρόκειται για οδοντόκρεμα είτε για αυτοκίνητο - που αγοράζετε εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας με την ιδιότητά τους. Αυτή η ζήτηση ονομάζεται PFCE και αποτελεί πάνω από το 56 τοις εκατό του συνολικού ΑΕΠ.

Πίνακας 5

Όπως δείχνει το Διάγραμμα 5, τα επίπεδα PFCE θα είναι σχεδόν αυτά που ήταν το 2017-18.

# 6 Κατά κεφαλήν PFCE:

Ακριβώς όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν PFCE είναι επίσης μια σχετική μέτρηση, καθώς δείχνει πόσα ξοδεύει ένας μέσος Ινδός για την ιδιωτική του ικανότητα. Συνήθως, με την αύξηση των εισοδηματικών προτύπων, αυτά τα επίπεδα κατανάλωσης αυξάνονται επίσης.

Πίνακας 6

Ωστόσο, όπως δείχνει ο Πίνακας 6, σε 55.609 Rs, το κατά κεφαλήν PFCE θα πέσει κάτω από το επίπεδο 2017-18.

#7 Απόλυτο επίπεδο ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (GFCF):

Το δεύτερο μεγαλύτερο συστατικό του ΑΕΠ ονομάζεται ΑΕΠΚ και μετρά όλες τις δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις καθώς επενδύουν στην παραγωγική τους ικανότητα. Έτσι, εάν η επιχείρησή σας αγοράσει υπολογιστές και λογισμικό για να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα, τότε θα προσμετρηθεί στο ΑΕΠΚ.

Πίνακας 7

Αυτός ο τύπος ζήτησης αντιπροσωπεύει σχεδόν το 28 τοις εκατό του ΑΕΠ της Ινδίας. Συνολικά, η ιδιωτική ζήτηση και η ζήτηση των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85 τοις εκατό του συνολικού ΑΕΠ.

Όπως δείχνει ο Πίνακας 7, σε 37 lakh crore, το GFCF (ή η επενδυτική ζήτηση στην οικονομία) έχει πέσει ακόμη και κάτω από το επίπεδο του 2016-17.